Przetargi.pl
„Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski w roku szkolnym 2021/2022”

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM ogłasza przetarg

 • Adres: 87-880 Brześć Kujawski, Al. Wł. Łokietka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542316323
 • Data zamieszczenia: 2021-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
  Al. Wł. Łokietka 1A
  87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542316323
  REGON: 36596866400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuw-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski w roku szkolnym 2021/2022”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na dowóz uczniów w ciągu jednego dnia składają się dwukrotne przewozy, tzn. dowóz uczniów do jednostek oświatowych, do których uczęszczają oraz odwóz uczniów z jednostek oświatowych, po zajęciach lekcyjnych do miejscowości zamieszkania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60140000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach