Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych na badanie SARS CoV-2, materiałów eksploatacyjnych do analizatorów będących na wyposażeniu laboratorium

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ogłasza przetarg

 • Adres: 85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 052 3255654; 3255600 , fax. 052 3255664
 • Data zamieszczenia: 2021-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
  ul. Św. Floriana 12
  85-030 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 052 3255654; 3255600, fax. 052 3255664
  REGON: 00097918800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych na badanie SARS CoV-2, materiałów eksploatacyjnych do analizatorów będących na wyposażeniu laboratorium
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych na badanie SARS CoV-2, materiałów eksploatacyjnych do analizatorów będących na wyposażeniu laboratorium. Podane ilości dotyczą podpisania umowy na okres 6 miesięcy. Zaproponowane ceny netto są stałe przez cały czas obowiązywania umowy. Max. termin dostawy liczony od dnia zamówienia wynosi 6 dni. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany jest w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach