Przetargi.pl
Dostawy ziemniaków jadalnych, owoców i warzyw na rzecz Zakładu Karnego w Głogowie oraz Zakładu Karnego w Wołowie

Zakład Karny Wołów ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, ul. Więzienna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 37 58 100 wew. 604, , fax. 71 37 58 200
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Wołów
  ul. Więzienna 6
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 71 37 58 100 wew. 604, , fax. 71 37 58 200
  REGON: 32058400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zakład karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy ziemniaków jadalnych, owoców i warzyw na rzecz Zakładu Karnego w Głogowie oraz Zakładu Karnego w Wołowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy ziemniaków jadalnych, owoców i warzyw na rzecz Zakładu Karnego w Głogowie oraz Zakładu Karnego w Wołowie, znak sprawy DKw.2232.2.2020 w ilościach i asortymentach: 1. Pietruszka korzeń – 1000 kg, 2. Burak czerwony – 7800 kg, 3. Marchew jadalna – 2500 kg, 4. Seler korzeń – 900 kg, 5. Kapusta czerwona – 4600 kg, 6. Kapusta biała – 17000 kg, 7. Kapusta pekińska – 1700 kg, 8. Cebula biała – 8500 kg, 9. Groch łuszczony połówki – 720 kg, 10. Fasola - Jaś średni – 820 kg, 11. Jabłko konsumpcyjne gat. I – 8480 kg, 12. Ziemniaki jadalne - 76000 kg, 13. Włoszczyzna mrożona - 10000 kg, 14. Marchew mrożona - 1000 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach