Przetargi.pl
Dostawy wyrobów podrobowych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7334500, 7334533 , fax. 957 334 524
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Podmiejska 17
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7334500, 7334533, fax. 957 334 524
  REGON: 32069600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zp.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wyrobów podrobowych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa artykułu Polska Norma J.m Szacunkowa ilość zamówienia Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. /kg/ Szacunkowa ilość zamówienia OZ Słońsk /kg/ Łączna ilość ZK i OZ Salceson włoski PN-A- 82007 kg - 600 600 Kaszanka PN-A- 82007 kg 500 1 200 1 700 Wątrobianka PN-A- 82007 kg 250 600 850 Pasta z boczku PN-A- 82007 kg 1 500 400 1 900 Metka PN-A- 82007 kg 1 500 400 1 900 Parówkowa PN-A- 82007 kg 2 000 700 2 700 Mortadela PN-A- 82007 kg 3 000 600 3 600
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach