Przetargi.pl
dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych

Zakład Karny w Dublinach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-430 Korsze, Dubliny
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7543831 , fax. 89 7543612
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Dublinach
  Dubliny 16
  11-430 Korsze, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7543831, fax. 89 7543612
  REGON: 28035160400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/oisw_olsztyn
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa oraz wyrobów cukierniczych do magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Dublinach 1. chleb zwykły – zawartość mąki pszennej 60%, mąki żytniej 40%, waga - 400g, krojony i pakowany w opakowania foliowe (zamknięte) po 200g (pół bochenka chleba) 48 074,80 kg 2. chleb pszenny – zawartość mąki pszennej 80%, mąki żytniej 20%, waga 400g, krojony i pakowany w opakowania foliowe (zamknięte) po 200g (pół bochenka chleba) 5 744,80 kg 3. chleb razowy– zawartość mąki żytniej (typ 2000) 62%, mąki żytniej (typ 720) 10%, woda, drożdże, sól, waga 400g, krojony i pakowany w opakowania foliowe (zamknięte) po 200g (pół bochenka chleba 288,60 kg. 4. Placek drożdżowy z kruszonką – dostawy placków drożdżowych odbywać się będą w okresach świątecznych 79,30 kg CZĘŚĆ II Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa oraz wyrobów cukierniczych do magazynu żywnościowego Oddziału Zewnętrznego w Giżycku (ul. Warszawska 28A) 1. chleb zwykły – zawartość mąki pszennej 60%, mąki żytniej 40%, waga 400g, krojony i pakowany w opakowania foliowe (zamknięte) po 200g (pół bochenka chleba) 12 436,80 kg 2. chleb pszenny – zawartość mąki pszennej 80%, mąki żytniej 20% - waga 400g, krojony i pakowany w opakowania foliowe (zamknięte) po 200g (pół bochenka chleba) 2 108,80 kg 3. Placek drożdżowy z kruszonką – dostawy placków drożdżowych odbywać się będą w okresach świątecznych 22,27 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach