Przetargi.pl
Dostawy mięsa drobiowego i wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 66400 Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7334500, 7334533 , fax. 957 334 524
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Podmiejska 17
  66400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7334500, 7334533, fax. 957 334 524
  REGON: 32069600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa drobiowego i wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ćwiartka z kurczaka tylna PN-A 86524:1998 kg 5 500 1 400 6 900 Pasztet drobiowy zapiekany PN-A 86526: 1995 kg 1 400 750 2 150 Serdelki drobiowe PN -A 86526:1995 kg 1 400 950 2 350 Mielonka drobiowa PN-A 86526:1995 kg 2 600 900 3 500 Kiełbasa żywiecka drobiowa PN-A 82007:1996 kg 400 100 500 Kiełbasa śląska drobiowa PN-A 82007:1996 kg 500 200 700 Szynka drobiowa PN-A 82007:1996 kg 500 150 650 Polędwica drobiowa PN-A 82007:1996 kg 400 150 550
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach