Przetargi.pl
Dostawy leków oraz testów paskowych do glukometrów w okresie 1 roku

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3612344 w. 29
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
  ul. Św. Leonarda 10 10
  25-311 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3612344 w. 29
  REGON: 29115054400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scrmits.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy leków oraz testów paskowych do glukometrów w okresie 1 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy leków. - zadanie nr 1 w ilościach opisanych poniżej (na okres 1 roku) L.p. Nazwa leku J.m. Ilość 1 ADRENALINUM H/CHLORICUM INJ. 0,1% 1 MG/1 ML.* 10 AMP. OP. 700 2 AQUA PRO INIECTIONE. 10 ML. * 100 AMP (poljet). OP. 30 3 ATROPINUM SULFURICUM inj.. 0,5 MG/1 ML. * 10 AMP. OP. 200 4 BUSCOLYSIN inj. 20 MG/1 ML. X 10 AMP. OP. 40 5 BETALOC inj1 MG/ 1 ML * 5 AMP. PO 5 ML OP. 20 6 CAPTOPRIL 12,5 MG* 30 TABL.(blister) OP. 500 7 CAPTOPRIL 25 MG* 30 TABL. (blister) OP. 70 8 CHLORSUCCILLIN inj.200MG*10 FIOL. OP. 10 9 CLEMASTTINUM inj.1 MG/1 ML. * 5 AMP PO 2 ML OP. 320 10 CORDARONEinj. 50 MG/1 ML.* 6 AMP.PO 3 ML OP. 110 11 CORHYDRON inj.100 MG 5 FIOL. Z PROSZKIEM + 5 AMP. ROZP. OP. 700 12 CYCLONAMINE inj. 125 MG/1 ML.* 5 AMP.PO 2 ML OP. 80 13 DEXAVEN inj. 4 MG/1 ML. * 10 AMP. OP. 300 14 DEXAVEN inj. 4 MG/1 ML.* 10 AMP.PO 2 ML OP. 400 15 DOPAMINUM H/CHLORICUM inj.4% 200 MG/1 ML.* 10 AMP.PO 5 ML OP. 20 16 EBRANTIL25 inj. 5 MG/1 ML.* 5 AMP.PO 5 ML OP. 20 17 FUROSEMIDUM inj. 10 MG/1 ML.* 5 AMP.PO 2 ML OP. 1000 18 GLUCAGEN HYPOKIT 1 MG* 1 AMP-STRZYKAWKA KPL. 30 19 GLUCOSUM inj.20% 200MG/1 ML.* 10 AMP.PO 10 ML OP. 250 20 GLUCOSUM inj. 40% 400 MG/1 ML.* 10 AMP.PO 10 ML OP. 100 21 GLUCOSUM INJ. 5 % 100 ML FL. 300 22 GLUCOSUM inj. 5% 250 ML. FL. 500 23 GLUCOSUM inj.5% et NATRIUM CHLOR. 0,9% PŁYN 2: 1 250 ML. FL. 100 24 GLUCOSUM inj. 20 % 250 ML FL. 500 25 HEPARIN BIOCHEMIE 5000 J.M/1 ML*.10 FIOL.PO 5 ML OP. 10 26 HYDROXYZINUM inij 50 MG/1 ML.* 5 AMP.PO 2 ML OP. 500 27 HYDROXYZINUM 10 MG/ DRAŻETKĘ * 30TABL. POWLEK. OP. 350 28 KETONAL inj. 50 MG/1 ML* 10 AMP.PO 2 ML OP. 1200 29 LIGNOCAINUM H/CHLORICUM 2% 20 MG/1 ML.* 10 AMP.PO 2 ML OP. 50 30 LIGNOCAINUM H/CHLORICUM 2% ŻEL TYP A * 30 G OP. 90 31 LIGNOCAINUM H/CHLORICUM 2% ŻEL TYP U* 30 G. OP. 90 32 MAGNESIUM SULFURICUM inj. 20% 200 MG/1 ML 10 ML. * 10 AMP.PO 10 ML OP. 20 33 MANNITOL inj. 15% 100 ML.WOREK FL. 50 34 METOCARD 50 MG * 30TABL. OP. 30 35 METOCLOPRAMID inj. 5 MG/1 ML.* 5 AMP.PO 2 ML OP. 600 36 NALOXONUM H/CHLORUCUM inj. 0,4 MG/1 ML. * 10 AMP. OP. 10 37 NATRIUM BICARBONICUM inj. 8,4% 84 MG/1 ML* 10 AMP. PO 20 ML OP. 35 38 NATRIUM CHLORATUM inj. 0,9% 10 ML.* 100 AMP. OP. 250 39 NATRIUM CHLORATUM inj. 0,9 % PŁYN 500 ML FL. 3500 40 NATRIUM CHLORATUM inj.0,9% PŁYM 250 ML. FL. 6000 41 NITROMINT 1% AEROZOLpodjęzyk. 400 MCG/DAWKĘ* 200 dawek OP. 60 42 NITRENDYPINA 10 MG * 30 TABL OP. 50 43 NO-SPA inj. 20 MG/1 ML.* 5 AMP.PO 2 ML OP. 700 44 PAPAWERINUM H/CHLORICUM inj.20 MG/1 ML.* 10 AMP.PO 2 ML OP. 250 45 PARACETAMOL 250 MG * 10 CZOPKÓW OP. 40 46 PHENAZOLINUM inj. 50 MG/1 ML. * 10 AMP.PO 2 ML OP. 120 47 PŁYN PEDIATRYCZNY WYRÓWNAWCZY inj. FLAKON 250 ML. FL. 50 48 PŁYN SOL. RINGERI inj. FLAKON 250 ML. FL. 300 49 PŁYN WIELOELEKTROLITOWY fizjol. izot.inj.FLAKON 250 ML. FL. 2500 50 PŁYN WIELOELEKTROLITOWY fizjol. Izot. inj. FLAKON 500 ML. FL. 2000 51 POLOPIRYNA S 300 mg/ tabl. * 20 TABL. ROZPUSZCZ. OP. 350 52 PROPRANOLOL 10 MG/ tabl.*50 TABL. OP. 40 53 PYRALGINUM 500 MG /tabl * 6 TABL. OP. 100 54 PYRALGINUM inj. 500MG/1 ML* 5 AMP.PO 2 ML OP. 450 55 PYRALGINUM inj.500 MG G/1 ML.* 5 AMP.PO 5 ML OP. 500 56 RIVANOL 0,1 % ROZTWÓR 100 ML. FL. 100 57 SALBUTAMOL inj. 0,5 MG/1 ML.*10AMP. OP. 20 58 SOLU MEDROL INJ. 500 MG/8 ML.* 1 FIOL. + ROZP. KPL. 50 59 SOLU MEDROL 250 MG/ 4 ML.* 1 FIOL. + ROZP. KPL. 50 60 SOLU MEDROL 125 MG/ 2 ML.* 1 FIOL. + ROZP. KPL. 50 61 SORBONIT 10 MG/ TABL.* 60 TABL. OP. 30 62 SPASMALGON 5 ML.* 10 AMP. OP. 100 63 THEOPHILLINUM inj. 300 MG FLAKON 250 ML. FL. 1000 64 TORECAN inj. 6,5 MG/1 ML.* 5 AMP. OP. 150 65 TRAMAL inj. 50 MG/1 ML.* 5 AMP. OP. 150 66 TRAMAL inj..50 MG/1 ML. X 5 AMP.PO 2 ML OP. 100 67 VENTOLIN 100 MCG/ DAWKĘ OP. 200 DAWEK OP. 100 68 VENTOLIN 0,2%PŁYN DO INHALACJII OP. 40 69 WODA UTLENIONA 3% PŁYN 100 ML. SZT. 1000 70 XYLOCAINE inj. 2% 20 MG/ 1 ML* 5 FIOLEK PO 50 ML OP. 10 71 CLONAZEPAMUM inj. 1 MG/ 1 ML * 10 AMP OP. 30 72 FENATANYL 50 MCG/ 1 ML* 1 AMP.PO 2 ML A 50 AMP OP. 2 73 MORPHINI SULFAS 10 MG/1 ML. * 10 AMP. OP. 50 74 RELANIUM inj.5 MG1 ML.* 50 AMP.PO 2 ML OP. 45 75 DIAZEPAM REC TUBES 2 MG/1 ML.*5 TUBES PO 2,5 ML OP. 20 76 EPHEDRYNUM H/ CHLORICUM inj. 25 MG/1 ML* 10 AMP OP. 5 77 THIOPENTALUM inj.500 MG/ FIOL proszek do sporz. wstrzykiwań FIOL 30 78 MIDANIUM inj. 5 MG/ ML.* 10 AMP. OP. 15 79 RELSED 2MG/1 ML *5 TUBES PO 2,5 ML OP. 20 Dostawy testów paskowych do gleukometrów - zadanie nr 2 w ilościach opisanych poniżej (na okres 1 roku) L.p. Nazwa leku J.m. Ilość 1 Paski do mierzenia stężenia glukozy we krwi Wymagania: Temperatura przechowywania pasków od min 4?C do 40?C Enzym wykorzystywany do badania oksydaza glukozowa (GOD) Czas pomiaru do 7 sekund, paski i glukometr niewymagające kodowania (brak dodatkowego kodowania poprzez czipy, dodatkowe paski kodujące, autokod, w którym kod musi odpowiadać autokodowi nadrukowanemu na etykiecie aktualnie używanej fiolki pasków testowych), posiadający funkcję automatycznego wyrzutu pasków, kapilara zasysająca krew u szczytu paska, paski spełniające zalecenia kliniczne PTD na rok 2013 i posiadający normę ISO 15197. Wymagane jest posiadanie trzech płynów kontrolnych do niskich, średnich i wysokich wartości, które gwarantują możliwość kontroli glukometrów. Dołączyć instrukcję obsługi pasków, glukometrów, płynów kontrolnych w języku polskim. Paski do glukometrów, które będą kompatybilne z więcej niż jednym modelem glukometrów (glukometrami zasilanymi na baterię i glukometrami posiadającymi wbudowane własne żródło zasilania w postaci akumulatora ładowanego z sieci 230 V. OP. 1100
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.scrmits.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach