Przetargi.pl
Dostawy leków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłasza przetarg

 • Adres: 91-425 Łódź, ul. Północna 42
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6341270 , fax. 42 6341254
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  ul. Północna 42 42
  91-425 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6341270, fax. 42 6341254
  REGON: 47080507600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz-mswia-lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET 1 1 Atracurii besilas inj x 5 amp 10 mg/ml - amp op 150 2 Bisacodylum czopki x 5 czopków 10 mg op 200 3 Clotrimazolum krem 20 g 1 % 20 g op 30 4 Clotrimazolum tabl. dopochwowe x 6tabl. 0,1 g op 5 5 Kalii chloridum tabletki x 30 tabl. 0,75 g op 350 6 Phenylbutazonum czopki x 5 czopków 250 mg op 40 7 Phenylbutazonum maść 5% - 30 g op 35 8 Eptifibatidum inj. 2 mg/1ml a 10 ml op 50 9 Eptifibatidum inj. 75mg/100 ml op 100 10 Theophylinum prolongatum x 50 tabl lub kaps. 300mg op 20 11 Szczepionka p/wirusowemu zapaleniu watroby typ B amp. - strzyk 0,02 mg/ml op 700 12 Diazepamum x 20 tabletek 2 mg op 20 13 Diazepamum x 20 tabletek 5mg op 30 14 Mivacurium chloridum inj. x 5 amp. 2mg/1ml a 10ml op 120 PAKIET 2 1 Cefuroksym do komory oka, proszek do sporz r-ru do wstrzykiwania - zgodnie z ChPL x 10 fiol 5 mg op 100 PAKIET 3 1 Bupivacaini h/ch+epinephvini do wstrrzyknięć x 5 fl a 20 ml 0,5% op 30 PAKIET 4 1 Artcaini h/ch, adrenalini tartas (40 mg + 0,005 mg) /1ml , 50 wkł a 1,7 ml op 10 PAKIET 5 1 Biwaluridyna proszek do sporz konc do przyg r-ru x 10 fiol. 250mg op 2 2 Verapamili h/ch x 5 amp 5mg/2ml op 15 3 Denozumab r-r do wstrz amp-strzyk 60mg/ml op 60 4 Chloropromazin r-r do wstrzx 5 amp 0,025g/5ml op 20 PAKIET 6 1 Thiopental inj 1g fiol 250
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz-mswia-lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach