Przetargi.pl
Dostawy energii elektrycznej do obiektów PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 672 670 , fax. 897 670 272
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 18
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 672 670, fax. 897 670 272
  REGON: 51055470300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwiklw.home.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy energii elektrycznej do obiektów PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w roku 2021
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach