Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie w roku 2021

Szkoła Podstawowa nr 10 im.Władysława Broniewskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 237 727 , fax. 895 237 727
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 10 im.Władysława Broniewskiego
  ul. Niepodległości 18
  10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 237 727, fax. 895 237 727
  REGON: 71634200000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach