Przetargi.pl
Dostawy chleba pszenno – żytniego, krojonego, foliowanego o wadze 600 g, chleba pszennego, krojonego, foliowanego o wadze 400g, chleba razowego, krojonego o wadze 400g., chleba żytniego, krojonego o wadze 400g., oraz bułki tartej do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7334500, 7334533 , fax. 957 334 524
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Podmiejska 17
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7334500, 7334533, fax. 957 334 524
  REGON: 32069600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy chleba pszenno – żytniego, krojonego, foliowanego o wadze 600 g, chleba pszennego, krojonego, foliowanego o wadze 400g, chleba razowego, krojonego o wadze 400g., chleba żytniego, krojonego o wadze 400g., oraz bułki tartej do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZK Gorzów Chleb pszenno – żytni, krojony, pakowany w perforowane woreczki foliowe o wadze 600 g. Termin przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 48 godzin od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Miękisz niedopuszczalny z zakalcem, kruszący się , zanieczyszczony, zapleśniały z obecnością grudek soli lub mąki. PN -93/A -74103 15811100-7 kg 75 000 Chleb pszenny krojony, pakowany w perforowane woreczki foliowe o wadze 400 g. Termin przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 48 godzin od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Miękisz niedopuszczalny z zakalcem, kruszący się zanieczyszczony, zapleśniały z obecnością grudek soli lub mąki. PN -93/A -74103 15811100-7 kg 7 500 Chleb razowy krojony, pakowany w perforowane woreczki foliowe o wadze 400 g. Termin przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 48 godzin od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Miękisz niedopuszczalny z zakalcem, kruszący się zanieczyszczony, zapleśniały z obecnością grudek soli lub mąki. PN –A 74001 15811100-7 kg 300 Chleb żytni krojony, pakowany w perforowane woreczki foliowe o wadze 400 g. Termin przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 48 godzin od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Miękisz niedopuszczalny z zakalcem, kruszący się zanieczyszczony, zapleśniały z obecnością grudek soli lub mąki. PN –A 74103 15811100-7 kg 180 Bułka tarta w opakowaniach papierowych lub foliowychdo 1 kg. PN –A 74113 15810000-9 kg 500 OZ SŁOŃSK Chleb pszenno – żytni, krojony, pakowany w perforowane woreczki foliowe o wadze 600 g. Termin przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 48 godzin od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Miękisz niedopuszczalny z zakalcem, kruszący się , zanieczyszczony, zapleśniały z obecnością grudek soli lub mąki. PN -93/A -74103 15811100-7 kg 40 200 Chleb pszenny krojony, pakowany w perforowane woreczki foliowe o wadze 400 g. Termin przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 48 godzin od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Miękisz niedopuszczalny z zakalcem, kruszący się zanieczyszczony, zapleśniały z obecnością grudek soli lub mąki. PN -93/A -74103 15811100-7 kg 4 000 Bułka tarta w opakowaniach papierowych lub foliowychdo 1 kg. PN –A 74113 15810000-9 kg 250
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach