Przetargi.pl
Dostawy artykułów rybnych do jednostek podległych OISW w Łodzi

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, ul. Orzechowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 270 600 , fax. 438 270 621
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Orzechowa 5
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 438 270 600, fax. 438 270 621
  REGON: 32008700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka penitencjarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów rybnych do jednostek podległych OISW w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy do aresztów śledczych i zakładów karnych w Okręgu Łódzkim następujących rodzajów artykułów rybnych: Część nr 1 – przetwory rybne 1) Filet rybny mrożony (szaterpak), CPV 15221000-3 - 3 010 kg, 2) Burgery rybne panierowane 50 g - 110 g – produkt mrożony, CPV 15229000-9 - 11 900 kg, 3) Płaty śledziowe solone, CPV 15241200-1 - 5 850 kg, 4) Kostka rybna – produkt mrożony, CPV 15221000-3 - 2 200 kg. Część nr 2 – konserwy rybne 1) Paprykarz szczeciński, puszka z samootwieraczem 300 – 330 g/szt., CPV 15243000-3 - 15 030 kg, 2) Szprot w pomidorach, puszka z samootwieraczem 300 – 330 g/szt., CPV 15240000-2 - 7 830 kg, 3) Konserwa – sałatka pikantna z makrelą z warzywami, puszka z samootwieraczem 300 – 330 g/szt., CPV 15243000-3 - 10 520 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15243000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach