Przetargi.pl
Dostawę Pakietu środków ochronnych przeciwdziałających COVId-19

Centrum Edukacji Nauczycieli ogłasza przetarg

 • Adres: 80-401 Gdańsk, ul. gen. Józefa Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3404100, 3404104, 3404110 , fax. 583 410 763
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Edukacji Nauczycieli
  ul. gen. Józefa Hallera 14
  80-401 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3404100, 3404104, 3404110, fax. 583 410 763
  REGON: 19025802400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę Pakietu środków ochronnych przeciwdziałających COVId-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Półprzyłbica ochronna 2. Maska z filtrem ffp3 3. Kombinezon ochronny jednorazowy 4. Fartuch ochronny jednorazowy flizelinowy 5. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bez pudrowe 6. Czepki 7. Płyn dezynfekcyjny do rąk 8. Płyn dezynfekcyjny do powierzchni 9. Automatyczna stacja bezdotykowa do dezynfekcji rąk ze stojakiem 10. Dozowniki bezdotykowe naścienne 11. Ręczniki jednorazowe na rolce
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach