Przetargi.pl
Dostawę Pakietu środków ochronnych przeciwdziałających COVId-19

Centrum Edukacji Nauczycieli ogłasza przetarg

 • Adres: 80-401 Gdańsk, ul. gen. Józefa Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3404100, 3404104, 3404110 , fax. 583 410 763
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Edukacji Nauczycieli
  ul. gen. Józefa Hallera 14
  80-401 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3404100, 3404104, 3404110, fax. 583 410 763
  REGON: 19025802400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę Pakietu środków ochronnych przeciwdziałających COVId-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PÓŁMASKA MASKA Z ZAWORKIEM FFP1 2. Jednorazowa maseczka ochronna 3. Kombinezony jednorazowe 4. Fartuch fizelinowy 5. Rękawiczki jednorazowe – nitrylowe 6. Czepki 7. Płyn dezynfekujący do rąk/do powierzchni 8. Ręcznik w roli 9. Płyn do fumigacji 10. Automatyczna stacja do dezynfekcji rąk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach