Przetargi.pl
Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Pucku przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego 18

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-831 Gdańsk, ul. Długa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3002300 , fax. 58 3014318
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3002300, fax. 58 3014318
  REGON: 00102119700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Pucku przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego 18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Pucku przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego 18
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach