Przetargi.pl
Dostawę odczynników do diagnostyki Covid 19 dla Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, prof. Jana Rudnika
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (018) 2676060 w. 244 , fax. (018) 267 60 69
 • Data zamieszczenia: 2021-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
  prof. Jana Rudnika -
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. (018) 2676060 w. 244, fax. (018) 267 60 69
  REGON: 28849000020000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://igrabka.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę odczynników do diagnostyki Covid 19 dla Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników do diagnostyki Covid 19 opisanych w pakietach 1-3. PAKIET NR 1 – Zestawy do badań genetycznych do aparatu GeneXpert (Xpert®Xpress SARS-CoV-2 240 op.). PAKIET NR 2 – Zestaw do pobierania wymazów z noso-gardzieli w kierunku oznaczania wirusów metodą genetyczną na aparacie GeneXpert (Nylonowa wymazówka firmy Copan503CS01 – 2400 szt., Podłoże transportowe do wirusów, 3 ml firmy Copan 330C – 2400 szt.). PAKIET NR 3 – Testy antygenowe SARS-CoV-2 do jakościowego wykrywania swoistych antygenów wirusa SARS-CoV-2 (Testy Ag SARS-CoV-2 z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie – 2400 szt.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach