Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zakup testów immunochromatograficznych do wykrywania antygenu SARS-Cov-2 w wymazie z nosogardzieli dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny ogłasza przetarg

 • Adres: 34-120 Andrychów, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 752 446 , fax. 338 754 559
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
  ul. Dąbrowskiego 19
  34-120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. 338 752 446, fax. 338 754 559
  REGON: 80566600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup testów immunochromatograficznych do wykrywania antygenu SARS-Cov-2 w wymazie z nosogardzieli dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup testów immunochromatograficznych do wykrywania antygenu SARS-Cov-2 w wymazie z nosogardzieli dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie w ilości 500 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach