Przetargi.pl
Dostawę ambulansów drogowych typu C wraz z wyposażeniem dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego ogłasza przetarg

 • Adres: Opole, ul. Mickiewicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 413 639 , fax. 774 413 645
 • Data zamieszczenia: 2022-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
  ul. Mickiewicza 42404 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 413 639, fax. 774 413 645
  REGON: 29244500000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę ambulansów drogowych typu C wraz z wyposażeniem dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych; nie używanych, nie będących pojazdami demonstracyjnymi ambulansów drogowych - sanitarnych typu [C], z zestawem do transportowania pacjentów, zgodnego z aktualnymi wersjami norm PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 lub je zastępującymi z uwzględnieniem zapisów niniejszej dokumentacji zapytania ofertowego (DZO), z podstawowym wyposażeniem specjalistycznym. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w specyfikacji (FORMULARZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH) załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz zgodnie z warunkami umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach