Przetargi.pl
Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 41-907 Bytom

Szkoła Podstawowa Nr 44 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-907 Bytom, ul. gen. Grota-Roweckiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 869 737 , fax. 32 286 97 37
 • Data zamieszczenia: 2022-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 44
  ul. gen. Grota-Roweckiego 6
  41-907 Bytom, woj. śląskie
  tel. 322 869 737, fax. 32 286 97 37
  REGON: 72334200000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 41-907 Bytom
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 41-907 Bytom
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach