Przetargi.pl
Testy do jakościowego wykrywania (Ag) SARS-CoV-2

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48322482452 , fax. +48327795912
 • Data zamieszczenia: 2022-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
  ul. W. Lipa 2
  41-703 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. +48322482452, fax. +48327795912
  REGON: 24146865300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip2.szpitalruda.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Testy do jakościowego wykrywania (Ag) SARS-CoV-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakup testów do jakościowego wykrywania (Ag) SARS-CoV-2 PanbioTM COVID-19 Ag Rapid Test Device nr katalogowy 41FK10 lub 41K11. 2. Miesięcznie zapotrzebowanie w ilości 2 000 testów, dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 9 miesięcy, z dostawą do siedziby Zamawiającego, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 3. Łączna liczba Testów zamówionych w ramach niniejszej umowy wynosi 18 000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach