Przetargi.pl
DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWEK JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 86-170 Nowe, ul. Myśliwska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 328 568 , fax. 523 328 569
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
  ul. Myśliwska
  86-170 Nowe, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 328 568, fax. 523 328 569
  REGON: 11126690000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://saponowe.naszaplacowka.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWEK JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówek jednostek oświatowych Gminy Nowe: 1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem, ul. Myśliwska 2b, ul. Nowa 2, 2) Przedszkole Samorządowe w Nowem, ul. Al. 3 Maja 1. 3) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych, ul. Myśliwska 2b.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach