Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia kąpieliska "Zimna Woda"

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21400 Łuków, ul. Browarna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-25 798 23 89 , fax. 0-25 798 38 71
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie
  ul. Browarna 63
  21400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 0-25 798 23 89, fax. 0-25 798 38 71
  REGON: 32901300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia kąpieliska "Zimna Woda"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyposażenia kąpieliska "Zimna Woda". Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia został zawarty w Tomie III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34521400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach