Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, ul. Pstrowskiego 3
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-68 4781454/55 , fax. 0-68 4781454/55
 • Data zamieszczenia: 2013-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Pstrowskiego 3 3
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 0-68 4781454/55, fax. 0-68 4781454/55
  REGON: 00608744000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 według poniższego zestawienia: 1.Buraki kg 600 2.Botwina z min. 4 korzeniami o średnicy min. 4 cm i nacią o długości nie mniejszej niż 25 cm, pęcz. 100 3.Cebula kg 500 4.Czosnek główka o średnicy nie mniejszej niż 5 cm szt.20 5.Fasola Jaś średnia kg 250 6.Fasola szparagowa kg 200 7.Groch łuskany kg 200 8.Jabłka winne o gramaturze 1 jabłka nie mniejszej niż 20 dkg kg 500 9.Kapusta biała kg 600 10.Kapusta młoda o wadze 1 główki nie mniejszej niż 2,5 kgszt. 350 11.Kapusta czerwona kg 200 12.Kapusta kiszona kg 600 13.Kapusta pekińska kg 400 14.Kalafior o wadze 1 główki nie mniejszej niż 1,5 kg szt. 150 15.Koper o wadze 1 pęczka nie mnie mniejszej niż 10 dkg pęcz.200 16.Marchew kg 1600 17.Natka pietruszki o wadze 1 pęczka nie mniejszej niż 10 dkg pęcz.700 18.Ogórki kiszone kg 300 19.Ogórki świeże kg 300 20.Papryka kg 100 21.Pieczarki kg 340 22.Pietruszka kg 550 23.Pomarańcze kg 10 24. Pomidory kg 400 25.Por o długości nie mniejszej niż 30 cm i średnicy korzenia nie mniejszej niż 4 cm szt. 60 26. Sałata o wadze 1 główki nie mniejszej niż 40 dkg szt. 600 27. Seler z nacią o długości naci nie mniejszej niż 20 cm i średnicy korzenia nie mniejszej niż 5 cm szt. 60 28.Seler kg 600 29.Śliwka węgierka kg 20 30.Szczaw świeży o wadze 1 pęczka nie mniejszej niż 20 dkg pęcz. 120 31.Truskawka kg 20 32.Wiśnia kg 50 33.Ziemniaki jadalne kg 26000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zagan.pl BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach