Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach w roku 2021-2022 (CPV 15300000-1).

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 97-561 Ładzice, Radziechowice Pierwsze, ul. Wspólna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6840821, 502245468 , fax. 446 840 821
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach
  Radziechowice Pierwsze, ul. Wspólna 2
  97-561 Ładzice, woj. łódzkie
  tel. 044 6840821, 502245468, fax. 446 840 821
  REGON: 00031174000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/radziechowice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach w roku 2021-2022 (CPV 15300000-1).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców zgodne z załącznikiem nr 2 zawierającym asortyment i ilość towaru przewidywaną w dostawach rocznych. Formularz cenowy oferty, załącznik nr 2 zostanie uzupełniony o ceny jednostkowe proponowane przez Oferenta, wartości netto i brutto oferowanych produktów oraz stawkę VAT
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach