Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 9
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7422360 , fax. 085 7458087
 • Data zamieszczenia: 2015-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Świerkowa 9 9
  15-328 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7422360, fax. 085 7458087
  REGON: 00030467400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Banany kg 300 Burak ćwikłowy kg 1600 Cebula kg 1000 Cytryny kg 30 Czarna rzepa kg 100 Fasolka szparagowa kg 150 Jabłka kg 6000 Kalafior świeży szt. 500 Kapusta biała kg 1800 Kapusta kwaszona kg 1000 Kapusta młoda szt. 400 Kapusta pekińska kg 400 Koper szt. 1000 Mandarynki kg 200 Marchew kg 6000 Natka pietruszki szt. 500 Ogórki gruntowe kg 400 Ogórki kwaszone kg 900 Ogórki szklarniowe, sałatkowe kg 400 Pieczarki kg 250 Pietruszka kg 600 Pomarańcze kg 100 Pomidory kg 2000 Por kg 400 Rzepa sopel kg 300 Rzodkiewka szt. 500 Seler kg 700 Szczypior szt. 1600 Śliwki kg 400 Truskawki kg 300 Winogrona kg 20 Wiśnie kg 100 Ziemniaki kg 23000 Kapusta czerwona kg 200 Sałata szt. 1000 Ziemniaki młode kg 6000 Przyprawa - koper do ogórków szt. 60 Susz owocowy kg 10 Sałata lodowa szt. 100 Brzoskwinie kg 100 Nektarynki kg 100 Brokuł szt. 200 Czosnek szt. 30 Papryka kg 50
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach