Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 14-530 Frombork, ul. Sanatoryjna 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 6216302 , fax. 55 6216300
 • Data zamieszczenia: 2013-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Sanatoryjna 1 1
  14-530 Frombork, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 6216302, fax. 55 6216300
  REGON: 17039900700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-frombork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Kapusta biała kg 3000 2 Kapusta czerwona kg 1100 3 Kapusta pekińska kg 600 4 Kapusta kiszona kg 600 5 Kalafior kg 200 6 Marchew kg 3000 7 Pietruszka korzeń kg 900 8 Seler korzeń kg 1100 9 Por kg 1200 10 Buraki kg 1000 11 Ogórki szklarniowe kg 200 12 Pomidor kg 300 13 Cebula kg 1100 14 Szczypior pęczek 200 15 Seler nać szt. 120 16 Ogórek kiszony kg 1100 17 Ziemniaki młode kg 1500 18 Jabłka kg 3200 19 Sałata główka 200 20 Rzodkiewka pęczek 100 21 Banan kg 110 22 Mandarynka kg 110 23 Pomarańcza kg 110 24 Pieczarka kg 400 25 ziemniaki-stare kg. 18000 26 Papryka świeża kg 120 27 Śliwka swieża kg 150
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-frombork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach