Przetargi.pl
DOSTAWA URZĄDZENIA KOMPUTEROWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty ogłasza przetarg

 • Adres: 91-016 Łódź, ul. Stanisława Tybury 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 640 70 07 , fax. 0-42 640 70 07
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty
  ul. Stanisława Tybury 16 16
  91-016 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 640 70 07, fax. 0-42 640 70 07
  REGON: 00434557500041
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA URZĄDZENIA KOMPUTEROWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia komputerowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty, ul. Tybury 16 w Łodzi.Minimalne wymagania zamawiającego dotyczące monitora 20 (1 szt.):Rozdzielczość 1600x900, Czas reakcji: 2 ms,Głośniki,Gwarancja min. 24 m-ce,Certyfikat CE. Minimalne wymagania zamawiającego dotyczące zestawu komputerowego (1 szt.):Procesor: Intel CORE I5 650 3,2GHz,Płyta główna: Gniazdo LGA 1156 Chipset Intel ? H55 lub równoważny,Zintegrowana karta graficzna,Zintegrowana karta sieciowa ,Złącze zasilania 24-pin ATX,Złącze zasilania 4-pin ATX 12V,Złącze wentylatora procesora, Złącze wentylatora systemowego,Minimum 2 x USB 2.0/1.1,4 złącza SATA 3Gb/s, Pamięć operacyjna: 4 GB pamięci DDR3,Dysk twardy: 250 GB Sata II,Napęd optyczny DVD RW,Klawiatura,Mysz optyczna z rolką,Obudowa Mini Tower czarna z wyjściem złącza USB z przodu,Zasilacz 400W,Gwarancja min. 36 miesięcy System operacyjny WINDOWS 7 Home Premium OEM 32bit PL.Certyfikat MICROSOFT na poprawną pracę zestawu z systemem operacyjnym.Listwa zasilająca Certyfikat CE. Minimalne wymagania zamawiającego dotyczące urządzenia wielofunkcyjnego:Monochromatyczny druk laserowy,Funkcje: Drukowanie, skanowanie, kopiowanie,Normatywne obciążenie min. 10.000 str./miesiąc Szybkość druku MONO - min. 22 str./minuta,Rozdzielczość druku 1200x1200 Standardowa pamięć min 32 MB
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach