Przetargi.pl
Dostawa urządzeń linii do sortowania surowcowych odpadów komunalnych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-720 Raciborowice, Lubków 63
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 738 93 43 , fax. 0-75 731 00 50
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie
  Lubków 63 63
  59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 738 93 43, fax. 0-75 731 00 50
  REGON: 39039173900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń linii do sortowania surowcowych odpadów komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń linii do sortowania surowcowych odpadów komunalnych do siedziby Zamawiającego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs w Lubkowie. Zamówienie obejmuje montaż urządzeń na przygotowanym podłożu oraz dokonanie niezbędnych czynności rozruchowych z przeszkoleniem obsługi. 2. Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja wymagań technicznych do zastosowanych rozwiązań linii sortowniczej. I. Przenośnik załadowczy wraz z lejem zasypowym 1. Lej zasypowy - wykonany z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 4 mm, - dolne krawędzie ścian leja połączone z burtami przenośnika załadowczego przy pomocy złączy śrubowych, - ściany leja pochylone do poziomu pod minimalnym kątem 600, - dodatkowa konstrukcja wsporcza ścian leja zasypowego wykonana z ceownika hutniczego C 100, montowana do posadzki przy pomocy stóp z regulacją wysokości, - stopy montowane do posadzki, jako połączenia śrubowe z możliwością regulacji z kołkami rozporowymi, - wszystkie elementy stalowe zabezpieczone farbą ochronna oraz wierzchnią koloru jasno- niebieskiego, - wymiary podano na rysunku. 2. Przenośnik załadowczy - wznoszący - wykonany, jako przenośnik wannowy-ślizgowy, zakończony lejem zasypowym na perforator do butelek PET, - korpus nośny przenośnika wykonany z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 3 mm, - wysokość korpusu maksymalna 250 mm, - całość korpusu na szerokości profilowana z jednego arkusza blachy (bez połączeń spawanych), - długość może być składana z elementów (segmentów) z zachowaniem tylko połączeń śrubowych, - burty boczne o wysokości 300 mm, licząc od powierzchni taśmy nośnej, wykonane z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 2 mm, - przenośnik posadowiony na stopach wykonanych z ceownika hutniczego C 100, montowanych do posadzki przy pomocy stóp z regulacją wysokości, stopy montowane do posadzki jako połączenia śrubowe na kołki rozporowe, - maksymalny kąt pochylenia przenośnika w stosunku do posadzki 200, - długość maksymalna przenośnika 8306 mm, - Szerokość czynna przenośnika minimum 800mm, - typ taśmy EP 400-3-3-0, szerokość taśmy minimum 800mm - średnica bębna napinającego oraz napędowego 220 mm w obudowie łożyskowej, - krążnik nośny gładki, - średnica rolek podtrzymujących 150 - ilość kół na rolkę podtrzymującą 3, - Zabieraki tylne wysokość zabieraków 40 mm rozstaw 150-200Z-100-200Z150 - konstrukcja nośna - profile stalowe hutnicze, - Napęd - średnica wału drążonego 70mm, - sposób mocowania ramię reakcyjne, prędkość obrotowa wyjściowa wału 16 obr-min, - Moc motoreduktora max 2, 2 KW z przemiennikiem częstotliwości, prędkość od 0,01 do 0,16 m-s - Uszczelnienie boczne pomiędzy taśmą, a burtą- stalowe - wszystkie elementy stalowe zabezpieczone farbą ochronna oraz wierzchnią koloru jasno- niebieskiego . - wymiary podano na rysunku. II. Perforator do butelek PET - posadowiony pomiędzy wysypem przenośnika załadowczego a częścią zasypową przenośnika sortowniczego o wymiarach 915x630x360mm o mocy do1, 5 KW wyposażony w dwie głowice nakłuwające, - perforator zamocowany na konstrukcji nośnej wykonanej z ceownika hutniczego C100, montowanej do posadzki przy pomocy stóp z regulacją wysokości - stopy montowane do posadzki jako połączenia śrubowe z kołkami rozporowymi - zasyp perforatora wyposażony w klapę ukierunkowującą przepływ odpadów, w zależności od potrzeb, przez perforator lub z pominięciem perforatora, - klapa ukierunkowująca przepływ odpadów wykonana z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 4 mm, - zasyp z przenośnika załadowczego na blachę ukierunkowującą przepływ odpadów osłonięty dwoma ścianami bocznymi wykonanymi z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 2 mm mocowanymi złączami śrubowymi do czoła przenośnika. III. Przenośnik sortowniczy - wykonany jako przenośnik wannowy-ślizgowy o dł. max 10914mm, szerokość czynna taśmy min. 800 mm, prędkość taśmy od 0, 04 do 0, 16 m/s , napęd elektryczny o mocy do 2,2 KW z przemiennikiem częstotliwości - typ taśmy EP 400-3-4-0 - szerokość taśmy min 800mm, - korpus nośny przenośnika blacha stalowa wg. EN S235JR o grubości 3 mm, - wysokość korpusu 250 - całość korpusu na szerokości profilowana z jednego arkusza blachy (bez połączeń spawanych), - długość może być składana z elementów (segmentów) z zachowaniem tylko połączeń śrubowych, - burty boczne o wysokości 400 mm na długości 1 500 mm w części zasypowej oraz na długości 1 300 mm w części zsypowej. Pomiędzy częścią zasypową a częścią zsypową licząc od powierzchni taśmy nośnej 150mm, wykonane z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 2 mm, - burta boczna o wysokości 150 mm na całej długości osłonięta od zewnątrz okładziną drewnianą z twardego drewna (zakaz stosowania okładzin z tworzywa sztucznego - elektrostatyczność). - przenośnik posadowiony na stopach wykonanych z ceownika hutniczego C 100, montowanych do posadzki przy pomocy stóp z regulacją wysokości - stopy montowane do posadzki, jako połączenia śrubowe z kołkami rozporowymi, - przesyp z przenośnika sortowniczego na przenośnik wznoszący osłonięty ściankami bocznymi mocowanymi złączami śrubowymi do przenośnika sortowniczego i wznoszącego wykonanymi z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 2 mm. - Średnica bębna napinającego oraz napędowego 220 mm w obudowie łożyskowej, - Średnica rolek podtrzymujących - krążnik tarczowy 108-63,5-20, - Napęd - średnica wału drążonego 70mm, prędkość obrotowa wyjściowa wału 16 obr-min, sposób mocowania ramienia -ramię reakcyjne, - uszczelnienie pomiędzy burtami a taśmą- gumowe, - konstrukcja nośna - profile stalowe hutnicze, - wszystkie elementy stalowe zabezpieczone farbą ochronna oraz wierzchnią koloru jasno- niebieskiego. IV. Przenośnik przesyłowy wznoszący - wykonany jako przenośnik wannowy-ślizgowy, o długości czynnej max. 7 208 mm , szerokość czynna przenośnika min. 800mm, prędkość taśmy od 0,2m-s - korpus nośny przenośnika blacha stalowa wg. EN S235JR o grubości 3 mm, w części pod separatorem ferromagnetyków wg. EN X46Cr13 grubość 3 mm. - wysokość korpusu 250 mm, - całość korpusu na szerokości, profilowana z jednego arkusza blachy (bez połączeń spawanych), - długość może być składana z elementów (segmentów) z zachowaniem tylko połączeń śrubowych, - burty boczne o wysokości 400 mm na długości 3 026 mm w części zasypowej oraz na długości 2 780 mm w części zsypowej, pomiędzy częścią zasypową a częścią zsypową 85 mm licząc od powierzchni taśmy nośnej, wykonane z blachy stalowej wg. EN X46Cr13 o grubości 2 mm, - przenośnik posadowiony na stopach wykonanych z ceownika hutniczego C 100, montowanych do posadzki przy pomocy stóp z regulacją wysokości, - stopy montowane do posadzki, jako połączenia śrubowe z kołkami rozporowymi, - przesyp z przenośnika wznoszącego na przenośnik rewersyjny osłonięty ściankami bocznymi mocowanymi złączami śrubowymi do przenośnika sortowniczego i wznoszącego wykonanymi z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 2 mm. - maksymalny kąt pochylenia przenośnika w stosunku do posadzki 150. - typ taśmy EP 400-3-3-0, szerokość taśmy min. 800mm - Moc motoreduktora maksymalna 2, 2 KW, - średnica bębna napinającego oraz napędowego 220 mm w obudowie łożyskowej, - średnica rolek podtrzymujących 150 - ilość kół na rolkę podtrzymującą 3, - napęd - średnica wału drążonego 70mm, sposób mocowania ramię reakcyjne, prędkość obrotowa wyjściowa wału 30obr/min, - Uszczelnienie boczne pomiędzy taśmą, a burtą- stalowe, - wszystkie elementy stalowe zabezpieczone farbą ochronna oraz wierzchnią koloru jasno- niebieskiego. V. Przenośnik rewersyjny - wykonany, jako przenośnik wannowy-ślizgowy, o długości max 4,600 - korpus nośny przenośnika blacha stalowa wg. EN S235JR o grubości 3 mm, - wysokość korpusu 250 mm, - całość korpusu na szerokości profilowana z jednego arkusza blachy (bez połączeń spawanych), - długość może być składana z elementów (segmentów) z zachowaniem tylko połączeń śrubowych, - burty boczne o wysokości 400 mm, licząc od powierzchni taśmy nośnej, wykonane z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 2 mm, - przenośnik posadowiony na stopach wykonanych z ceownika hutniczego C 100, montowanych do posadzki przy pomocy stóp z regulacją wysokości, - stopy montowane do posadzki, jako połączenia śrubowe z kołkami rozporowymi, typ taśmy EP 400-3-3-0, szerokość taśmy min. 800mm - Moc motoreduktora do 2,2 KW z przemiennikiem częstotliwości, prędkość od 0,2 m/s - średnica bębna napinającego oraz napędowego 220 mm w obudowie łożyskowej, - z dwóch stron przenośnika kosze przesypowe wykonane z blach stalowej wg. EN S23JR o grubości 3mm wymiarach: Szerokość 897mm długości 800 mm i wysokości 1000mm, zsyp od strony belownicy sterowany ( przesuwny) umożliwiający zasyp odpowiedniej komory . VI. Separator Ferromagnetyków Separator ferromagnetyków nadtaśmowy posadowiony na konstrukcji stalowej, - Szerokość przenośnika - taśmy min. 800mm - Moc silnika do 2,2 KW - maksymalna odległość od taśmy 320mm, - prędkość taśmy wyrzutnikowej 1,74 m-s, - Konstrukcja nośna separatora ferromagnetyków - konstrukcja stalowa wykonana z kształtowników hutniczych HEB 120, mocowana do posadki połączeniami śrubowymi z kołkami rozporowymi. Całość wyposażona w zsuwnie do odbioru oddzielonego materiału podającą go do pojemnika o pojemności 1 100 l. Zsuwnia wykonana z blachy stalowej EN X46Cr13 o grubości 4 mm. Separator ferromagnetyków wykonany z blachy niemagnetycznej. VII. Podesty sortownicze Podesty sortownicze szt. 6 wykonane z kształtowników hutniczych. Kraty pomostowe ocynkowane metodą ogniową oraz stopnie schodowe obramowane ocynkowane metodą ogniową. VIII. Prasa pionowa Prasa dwukomorowa pionowego zgniotu. Siła nacisku od 180 do 200kN. Cykl pracy do 40s. Załadunek prasy z przenośnika taśmowego - wznoszącego od góry. Moc silnika do 4 kW. Waga beli w zależności od rodzaju prasowanego surowca od 100 - 250 kg. Opasywany min 3 x taśmą polisterową. Możliwość opasywania beli wg potrzeb zamawiającego. Mechaniczny wyrzut beli. System kontroli płyty prasującej zapobiegający jednostronnemu przechyłowi płyty. Szafa sterownicza z diodowym wyświetlaczem oraz wyświetlaczem tekstowym w języku polskim. Bezpieczny system zamykania. Zabezpieczona klapa zasypu i odbioru beli. IX. Ilość pojemników - zgodnie z rysunkami pojemniki metalowe z blachy ocynkowanej. X. Sterowanie Sterowanie automatyczne i ręczne na sterownikach numerycznych. Całość procesu z automatyzowana, np: wyłączenie przenośnika rewersyjnego powoduje automatycznie wyłączenie przenośnika sortowniczego i wznoszących. Natomiast włączenie przenośnika rewersyjnego nie powoduje włączenia ww. przenośników, te mogą być włączone z pulpitu sterowniczego. Wyłączenie przenośnika sortowniczego nie powoduje wyłączania przenośnika wznoszącego nad separatorem ferromagnetyków i rewersyjnego itp. 3. Wymagania dodatkowe: Instrukcje obsługi, katalog części zamiennych oraz stosowne atesty, świadectwa, deklaracje zgodności, CE itp. urządzeń linii do sortowania surowcowych odpadów komunalnych, które są niezbędne do realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429900002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy potwierdzający spełnienie warunków: a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Dostawców, którzy: a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w punkcie 1. b) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. c) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Dostawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. d) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. e) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez Dostawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) Dostawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, 4. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Dostawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-niespełna.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Dokumenty wymagane w ofercie: 1) Wypełniony formularz ofertowy - (ZAŁĄCZNIK NR 1 ) 2) Zaakceptowany i podpisany wzór umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3) 3) Inne dokumenty wymagane specyfikacją B. W celu potwierdzenia, że Dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1, 2 Prawa zamówień publicznych (ZAŁĄCZNIK NR 2), 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1. Informacja o min. jednej wykonanej w ciągu 3 ostatnich lat lub jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie podobnej dostawy wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia. (ZAŁĄCZNIK NR 4) VI.1. Dostawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. B 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokument, o którym mowa w pkt a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. B 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wyżej wymienione dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Dostawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem-. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz a tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Dostawcę. VI.2. Oferta wspólna 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wspólnej przez Dostawców (np. konsorcjum). 2. Dostawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał niniejszego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie należy dołączyć do oferty. 3. Każdy z partnerów oddzielnie złoży dokumenty wymagane w rozdziale VI pkt B 1 i 2 SIWZ. Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków zawartych w SIWZ partnerzy mogą złożyć wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach