Przetargi.pl
Dostawa umundurowania dla Nadleśnictwa Krucz w roku 2012

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz ogłasza przetarg

  • Adres: 64-720 Lubasz, Krucz 28
  • Województwo: wielkopolskie
  • Telefon/fax: tel. 067 2551825 , fax. 067 2551878
  • Data zamieszczenia: 2012-03-16
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz
    Krucz 28 28
    64-720 Lubasz, woj. wielkopolskie
    tel. 067 2551825, fax. 067 2551878
    REGON: 57006441200000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Dostawa umundurowania dla Nadleśnictwa Krucz w roku 2012
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sortów mundurowych leśnika (umundurowania) dla Nadleśnictwa Krucz w roku 2012: Mundur wyjściowy /męski, damski/ Kpl 11, Płaszcz /męski, damski/ Szt. 1, Kurtka zimowa /męska, damska/ Szt. 4, Kurtka do munduru codziennego Szt. 9, Koszula khaki /męska, damska/ krótki rękaw Szt. 22, długi rękaw Szt. 29, Koszula biała /męska, damska/ krótki rękaw szt. 7, długi rękaw Szt. 9, Krawat Szt. 7, Kapelusz: /męski, damski/ Szt. 7, Szalik Szt. 1, Skarpety Para 69, Półbuty Para 21, Półbuty do munduru codziennego Para 14, Rękawice /męskie, damskie/ Para 2, Dystynkcje Para 9, Bluza z polaru Szt. 14, Marynarka Szt. 2, Spodnie: wyjściowe para 12, letnie do munduru terenowego para 20, zimowe do munduru terenowego para 5, Sweter Szt. 21, Kamizelka Szt. 7, Czapka mundurowa Szt. 4, Czapka zimowa do munduru codziennego Szt. 4, Czapka letnia do munduru terenowego Szt. 7, Czapka zimowa do munduru terenowego Szt. 2, Peleryna p. deszczowa Szt. 1, Mundur terenowy letni Kpl 7, Mundur terenowy zimowy Kpl 7, Trzewiki terenowe: SYMPATEX para 19, GORE-TEX para 32, Wizerunek orła Szt. 11, Wizerunek gałązki modrzewia Szt. 4, Oznaki identyfikacyjne Para 4.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 180000009
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_krucz http://www.pila.lasy.gov.pl/web/krucz
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach