Przetargi.pl
Dostawa szafek szatniowych ubraniowych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Powiat Bielski ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 858 332 635 , fax. 858 332 612
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bielski
  ul. Mickiewicza 46
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 858 332 635, fax. 858 332 612
  REGON: 50658574000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbielski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szafek szatniowych ubraniowych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Przedmiotem zamówienia są : 1) Szafka szatniowe ubraniowe - 8 szt. Wymiary: 43,5x120x(160+40) cm; Dzielone typu ’’L’’ z ławeczką (konstrukcja z anodowanych profili Al., korpus, ścianki i fronty- płyta HPL, wyposażenie, zawiasy samo domykające, zamki na kluczyk, nogi z regulowanymi stopkami) kolor szary/popielaty. 2) Szafki szatniowe ubraniowe - 3 szt. Wymiary: Dzielone typu ’’L” bez ławeczki (konstrukcja z anodowanych profili AL. Korpus, ścianki i fronty – płyta HPL, wyposażenie, zawiasy samodomykające, zamki na kluczyk, nogi z regulowanymi stopkami) kolor szary/ popielaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39290000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach