Przetargi.pl
Dostawa szaf aktowych, wózków magazynowych, taboretów, krzeseł obrotowych… na potrzeby (znak postępowania: COZL/DZP/AW/3412/PN-220/20)

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli ogłasza przetarg

 • Adres: 20-090 Lublin, dr K. Jaczewskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 454 1762, 81 454 1762 , fax. 81 747 63 27
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
  dr K. Jaczewskiego 7
  20-090 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 454 1762, 81 454 1762, fax. 81 747 63 27
  REGON: 43121936000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cozl.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szaf aktowych, wózków magazynowych, taboretów, krzeseł obrotowych… na potrzeby (znak postępowania: COZL/DZP/AW/3412/PN-220/20)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa szaf aktowych, wózków magazynowych, taboretów, krzeseł obrotowych… na potrzeby. Część 1 – Szafy aktowe Część 2 – Wózki magazynowe Część 3 – Taborety tapicerowane, krzesła obrotowe oraz regał na segregatory
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach