Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58400 Kamienna Góra, ul. Korczaka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 64 59 600 , fax. 075 64 59 601
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
  ul. Korczaka 1
  58400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 64 59 600, fax. 075 64 59 601
  REGON: 23113920700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcr.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 – Preparaty do higieny rąk, do dezynfekcji dużych i małych powierzchni Zadanie 2 – Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych Zadanie 3 – Preparaty do dezynfekcji skóry, jamy ustnej, dużych i trudnodostępnych powierzchni Zadanie 4 – Preparaty do mycia i dezynfekcji maszynowej Zadanie 5 – Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni w systemie zamkniętym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach