Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

Szpital Miesjki im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, Mieszka I 7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miesjki im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
  Mieszka I 7
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 812046670
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-swinoujscie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet Nr 1 - Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCOPakiet nr 2 - Ładunki do staplerówPakiet nr 3 - Akcesoria do Histeroskopu cz.2Pakiet nr 4 – Sprzęt do respiratora TRILOGY EVO firmy PhilipsPakiet nr 5 - Maska anestetyczna do badań endoskopowychPakiet nr 6 - Filtry antybakteryjnePakiet nr 7 – FormalinaPakiet nr 8 – Testy kontrolne sterylizacjiPakiet nr 9 - Worki stomijnePakiet nr 10 – Akcesoria do endoskopuPakiet nr 11 – Obwód oddechowy do respiratora, Filtry i wkłady do ssakówPakiet nr 12 - Zestawy do podciśnieniowej terapii ranPakiet nr 13 - Przewody wodne do pompy płuczacej OlympusPakiet nr 14 – Wkłady do systemów ssącychPakiet nr 15 - Kasety i testy do sterylizatora plazmowegoPakiet nr 16 – Testy mycia i dezynfekcji, Testy biologiczne, Papier krepowany, Rękawy foliowePakiet 17 - SZWY I TAŚMY CHIRURGICZNE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach