Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 41 30 111 , fax. 32 41 30 112
 • Data zamieszczenia: 2017-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.
  ul. Szpitalna 1
  41-219 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 41 30 111, fax. 32 41 30 112
  REGON: 24083705400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Zamówienie składa się z 11 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 – worki do zbiórki moczu, Pakiet nr 2 – worki do zbiórki moczu bez ftalanów, Pakiet nr 3 – worki stomijne, Pakiet nr 4 – cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych, Pakiet nr 5 – sprzęt laryngologiczny i sprzęt do intubacji, Pakiet nr 6 – zestaw z rurką Combituba, Pakiet nr 7 – sprzęt położniczy, Pakiet nr 8 - laktatory, Pakiet nr 9 – smoczki dla niemowląt, Pakiet nr 10 – szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych, Pakiet nr 11 – sprzęt dla pracowni endoskopii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium Dla Pakietu nr 5 w wysokości 1 200,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach