Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych w gminie Mrozy oraz świadczenie kompleksowej i bezpiecznej usługi chmurowej w zakresie Portalu www”

GMINA MROZY ogłasza przetarg

 • Adres: 05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0257574190
 • Data zamieszczenia: 2022-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MROZY
  ul. Adama Mickiewicza 35
  05-320 Mrozy, woj. mazowieckie
  tel. 0257574190
  REGON: 711582776
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych w gminie Mrozy oraz świadczenie kompleksowej i bezpiecznej usługi chmurowej w zakresie Portalu www”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Zakup, dostawa i wdrożenie sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.1) Dostawa sprzętu komputerowego:• Komputery stacjonarne – 3 kpl.• Stacje robocze All-in-One - 7 kpl.2) Oprogramowanie:• Oprogramowanie biurowe – 1 kpl (12 lic).3) Dostawa, instalacja oraz konfiguracja platform serwerowych wraz z oprogramowaniem:- Platforma serwerowa – wdrożenie na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Mrozy:• Serwer wirtualizacji – 1 szt.• Oprogramowanie wirtualizacyjne – 1 szt.• Usługi instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia – zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją techniczną- Platforma serwerowa – wdrożenie na potrzeby Zespołu Szkół w Mrozach:• Serwer wirtualizacji – 1 szt.• Oprogramowanie systemowe – 1 szt.• Licencje dostępowe – 150 szt.• Oprogramowanie wirtualizacyjne – 1 szt.• Usługi instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia – zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją techniczną4) Dostawa instalacji oraz konfiguracja systemu składowania i archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych:• Dyski NAS - 8 szt.• Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - 1 lic.• Usługi instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia – zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją techniczną5) Rozbudowa i modernizacja sieci LAN/WiFi:- Rozbudowa oraz modernizacja sieci LAN – Urząd Miasta i Gminy Mrozy:• Przełącznik sieciowy 24-port L2/L3 – 1 szt.• Przełącznik sieciowy 24-port – 2 szt.• Przełącznik sieciowy 8-port – 4 szt.• Kontroler sieci – 1 szt.• Usługi instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia- Rozbudowa oraz modernizacja sieci LAN – Zespół Szkół w Mrozach:• Przełącznik sieciowy 48 - port – 7 szt.• Kontroler sieci – 1 szt.• Usługi instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia- Rozbudowa oraz modernizacja sieci LAN/WiFi – Szkoła Podstawowa nr 1 wMrozach:• Przełącznik sieciowy 24-port – 1 szt.• Router – 1 szt.• Punkt dostępowy WiFi - 12 szt.• Kontroler sieci – 1 szt.• Usługi instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia„Zakup, dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Ochrony Sieci klasy Firewall i UTM w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.1) System do zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (cyberbezpieczeństwo) Dostawa instalacja oraz konfiguracja systemu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (cyberbezpieczeństwo)• Urządzenie UTM wraz z niezbędnymi licencjami – 1 kpl.• Usługi instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia – zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją techniczną„Zakup, dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”1) Dostawa sprzętu komputerowego.• Komputery typu laptop – 23 szt.• Komputery typu desktop – 5 szt.• Komputer typu tablet – 1 szt.„Świadczenie kompleksowej i bezpiecznej usługi chmurowej w zakresie portalu www dla Urzędu Miasta i Gminy Mrozy”1) Zaprojektowanie i utworzenie serwisu www.2) Świadczenie usługi chmurowej w postaci wykonanego serwisu www.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach