Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła+ dla jednostek oświatowych na terenie Gminy Twardogóra

Gmina Twardogóra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 158 251 , fax. 713 158 142
 • Data zamieszczenia: 2021-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Twardogóra
  ul. Ratuszowa 14
  56-416 Twardogóra, woj. dolnośląskie
  tel. 713 158 251, fax. 713 158 142
  REGON: 93193482200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.twardogora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła+ dla jednostek oświatowych na terenie Gminy Twardogóra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 30 szt. fabrycznie nowych, oryginalnych oraz nieeksploatowanych wcześniej komputerów przenośnych (laptopów) wraz z system operacyjnym Windows 10 Home 64 bit, który powinien zostać zainstalowany i skonfigurowany na laptopach w ramach projektu Zdalna szkoła+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach realizacji dostawy obowiązkiem Wykonawcy będzie rozładunek w pomieszczeniu magazynowym Zamawiającego dostarczanych komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem. Dostarczone komputery przenośne wraz z wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe, z datą produkcji nie wcześniejszą niż 6 (słownie: sześć) miesięcy od terminu złożenia ofert oraz muszą być jednego modelu o identycznej konfiguracji sprzętowej, wyprodukowane przez tego samego producenta na bazie tych samych podzespołów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach