Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6754323 , fax. 085 6754365
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
  Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 8
  15-111 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 6754323, fax. 085 6754365
  REGON: 05050484200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.Część I : komputer typu All-in-One - 1 szt.,komputer stacjonarny- 3 szt.,notebook - 4 szt.,Office Home and Business 2010 Polish PC Attach Key PKC Microcase - 8 szt.,Drukarka sieciowa monochromatyczna A4 - 1 szt.,Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.,Monitor LCD - 6szt.,Baterie do notebooka: Lenovo V200-1szt.,Fujitsu Siemens V5505-3 szt.,Dell D530-1 szt.,IBM R51-1 szt.;Zasilacz do noteboka: IBM R40-4 szt.,Fujitsu Siemens V5505-2 szt.,IBM R50e-1 szt.; Modem GSM-14 szt.,Pendrive 4GB-10 szt.,Zasilacz ATX -2 szt.,Kabel skrętka kategorii 5e typu linka - 305m.,Mysz USB -12 szt.,Pamięć 2GB DDR2 800MHz- 1 szt.;Akumulator 12V,7 Ah - 6 szt.;Dysk twardy 3,5 - 21 szt.; Dysk twardy 2,5 - 1 szt.; Część II : Czytnik kart flash z technologią write-protect,gwarantujący nienaruszalność nośnika źródłowego - 1 szt.,Bloker - 1 szt.,Program do odzyskiwania danych - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uks.bialystok.ibip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach