Przetargi.pl
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do drenażu

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Batorego 17/19
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu
  Batorego 17/19
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 870252274
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do drenażu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do drenażu IDostawa sprzętu jednorazowego użytku do drenażu IIDostawa sprzętu jednorazowego użytku do drenażu IIIDostawa sprzętu jednorazowego użytku do drenażu IVDostawa sprzętu jednorazowego użytku do drenażu VDostawa sprzętu jednorazowego użytku do drenażu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141640-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach