Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem dla systemu zarządzania dostępem uprzywilejowanym oraz obudowy dysków do macierzy.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188/192
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (022) 579-03-66, 579-02-74 , fax. (022) 579-03-74
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 579-03-66, 579-02-74, fax. (022) 579-03-74
  REGON: 33225100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uprp.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem dla systemu zarządzania dostępem uprzywilejowanym oraz obudowy dysków do macierzy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Cześć A 1) Dostawę i instalację systemu zarządzania dostępem uprzywilejowanym i nagrywania sesji zdalnych oraz wdrożenie go w infrastrukturze Zamawiającego; 2) Opracowanie Dokumentacji powykonawczej; 3) Przeprowadzenie autoryzowanych Szkoleń producenta dla dostarczonej Infrastruktury. Cześć B 1) Dostawę i instalację obudowy dysków do macierzy wraz z dyskami i niezbędnymi licencjami oraz wdrożenie ich w infrastrukturze Zamawiającego; 2) Opracowanie Dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach