Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznych materiałów do badań

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 375 965 , fax. 815 375 965
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 375 965, fax. 815 375 965
  REGON: 13530000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznych materiałów do badań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych materiałów do badań podzielona na części: Część 1 – Dostawa zestawu materiałów I Część 2 – Dostawa zestawu materiałów II; Część 3 – Dostawa zestawu materiałów III; Część 4 – Dostawa zestawu materiałów IV Część 5 – Dostawa zestawu materiałów V; Część 6 – Dostawa zestawu materiałów VI; Część 7 – Dostawa zestawu materiałów VII Część 8 – Dostawa zestawu materiałów VIII; Część 9 – Dostawa zestawu materiałów IX; Część 10 – Dostawa zestawu materiałów X Część 11 – Dostawa zestawu materiałów XI; Część 12 – Dostawa zestawu materiałów XII; Część 13 – Dostawa zestawu materiałów XIII; Część 14 – Dostawa zestawu materiałów XIV; Część 15 – Dostawa zestawu materiałów XV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ, odpowiednio dla części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach