Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Czyżewie - Osadzie

Urząd Gminy Czyżew-Osada ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew-Osada, ul. Mazowiecka 34
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2755036 , fax. 086 2755063
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czyżew-Osada
  ul. Mazowiecka 34 34
  18-220 Czyżew-Osada, woj. podlaskie
  tel. 086 2755036, fax. 086 2755063
  REGON: 00053139300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czyzewosada.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Czyżewie - Osadzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi zakup 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2010 roku ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem przeznaczonego docelowo dla OSP w Czyżewie - Osadzie. Pojazd powinien być przystosowany do przewozu sześciu osób łącznie z kierowcą i musi spełniać wymagania polskich przepisów w szczególności wymagań dotyczących pojazdów specjalnych wg. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz.1380 z późn. zm.) i posiadać wymagane prawem homologacje i certyfikaty. WYMAGANIA PODSTAWOWE Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. 1) Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą ważne na dzień składania oferty. 2) Samochód musi posiadać świadectwo homologacji podwozia ważne na dzień składania oferty. PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE - Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą ,pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: - 18 000kg. Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną masą całkowitą maksymalną, określona w świadectwie homologacji typu, a maksymalną masą rzeczywistą pojazdu, nie powinna być mniejsza niż 3%. - Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania - maks. 18m. - Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min.340 KM. PODWOZIE Z KABINĄ - Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2010. Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 -uterenowiony - Samochód wyposażony w system: -ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania). - Samochód wyposażony w Immobilizer. - Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę emisji spalin- Euro 5. Dopuszcza się technologię SCR, z użyciem płynu AdBlue lub technologię AGR z systemem zewnętrznym recyrkulacji spalin. - Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. - Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. - Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Dopuszcza się zastosowanie tylnego zawieszenia-pneumatycznego. - Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa dostarczona z podwoziem, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), wyposażona w : - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku -reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony -klimatyzację -zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny -elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy -elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy -lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne) -lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony -lusterko rampowe-dojazdowe, przednie -wywietrznik dachowy -lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu - Dopuszcza się zawieszenie kabiny-pneumatyczne - Kabina wyposażona dodatkowo: - w uchwyty na 4 aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń. - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu. - Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. - Poręcz do trzymania - W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. -radio z odtwarzaczem CD -podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek. - Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. - Lampa zespolona z napisem STRAŻ z lampami stroboskopowymi umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska stroboskopowa, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu. - Lampa zespolona - osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym -dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe lub LED) niebieskie z przodu pojazdu. -oraz fala świetlna umieszczona na tylnej ścianie nadwozia - Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego - Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. - Montaż przetwornicy napięcia 24V/12V - Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. - Pojazd wyposażony w zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy) 16A,20-24V. Złącze samorozłączalne-w momencie rozruchu silnika - Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). - Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy - Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. - Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od - 25 0C do + 50 0C. - Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny - Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym. - Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. - Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe. - Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama - w kolorze czarnym, - błotniki i zderzaki - w kolorze białym, - żaluzje skrytek - w kolorze naturalnym aluminium - kabina, zabudowa- w kolorze czerwonym RAL 3000. ZABUDOWA POŻARNICZA - Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone, anodowaną blachą aluminiową. Zabudowa umożliwia rozmieszczenie grupowe sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem wymagań ergonomii. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozję. - Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3500 mm - Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, palety lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym, nie powinna przekraczać-1850 mm od poziomu gruntu .Jeżeli wysokość półki, palety lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie ich, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. - Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze - Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem - Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej, powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze. - Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb - Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz; jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego - Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. - W nadwoziu, montaż nadkoli z materiałów kompozytowych nad kołami tylnymi - Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozję - Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego. - Balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierka rurowa , o wysokości min 80mm - Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1200 x 450 x 270 mm - Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie - Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym - Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. - W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. - Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. - Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie-minimum 5 luksów w odległości 1 m, na poziomie gruntu od pojazdu w warunkach słabej widoczności. - Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu - Oświetlenia włączane z przedziału autopompy - Zbiornik wody o pojemności min: 5 m 3, wykonany z materiałów kompozytowych - Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy - Zbiornik wyposażony w falochrony i posiada właz rewizyjny. - Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady (2 x 75) - Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito - Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. - Konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika - Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. - Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. - Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy autopompy-sterowanie ręczne - Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym podnoszoną klapą - Dopuszcza się zamykanie drzwiami żaluzjowymi - Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia -wydajność , min. 3200 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m, -na stopniu wysokiego ciśnienia wydajność , min. 250l /min przy ciśnieniu 40 bar, - Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: -czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach. - linii szybkiego natarcia, - działka wodno - pianowego. -zraszaczy - Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. - Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. - Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. - W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: -manowakuometr, -manometr niskiego ciśnienia, -manometr wysokiego ciśnienia -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, -regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, -wyłącznik silnika pojazdu, -kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik -kontrolka włączenia autopompy, -licznik motogodzin-pracy autopompy -schemat układu wodno-pianowego - W kabinie kierowcy znajdują się co najmniej następujące, urządzenia kontrolno-pomiarowe: -kontrolka włączenia autopompy -manometr niskiego ciśnienia, -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym, - Przedział pracy autopompy ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do - 25 0 C, działający niezależnie od pracy silnika. - Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy. - Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. - Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. - Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie. - Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka 2400 l /min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. - Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym - Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. - Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. - Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Wymagany napęd elektryczny zwijadła. - Pojazd wyposażony w układ zraszaczy do ograniczania stref skażeń chemicznych i zagrożeń ekologicznych - Instalacja układu zraszaczy powinna być wyposażona w zawory odcinające -montaż sterowania zraszaczami (załączanie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) z kabiny kierowcy - Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000 W (2 x 1000W) i agregatem prądotwórczym o mocy min 2,2 kVa - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 4,5 metra - mostek z reflektorami, obraca się wokół osi pionowej , o kąt co najmniej 0? -135? - w obie strony - głowica masztu ma możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 0? -135? w obie strony - sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy odbywa się z poziomu ziemi. - stopień ochrony minimum IP55 - automatyczna funkcja złożenia masztu - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - maszt montowany w jednym ze schowków WYPOSAŻENIE - Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tabelą nr V-4. Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006 - Samochód należy wyposażyć w: - 2 aparaty oddechowe 1 butlowe typu AuerAirGO z butlą stalową lub równoważne - zestaw ratowniczy PSP R1 z deską ortopedyczną - światła dalekosiężne zamontowane z przodu - zestaw ratownictwa ekologicznego do prac z agresywnymi cieczami (maty sorpcyjne, sorpcyjne rękawy, sorpcyjne poduszki, pasta uszczelniająca, worki na odpady, naklejki ostrzegawcze, rękawice ochronne, beczka o pojemności 60l z UN Kodem OZNACZENIE Umieszczenie na obu drzwiach kabiny na białym tle kolorowych znaków graficznych emblematu Unii Europejskiej oraz znaku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wraz z informacją Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wykonane oznaczenie musi spełniać wymogi aktualnych Wytycznych dotyczących promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. OGÓLNE - Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006 z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymaga się zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 10.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czyzewosada.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach