Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowo-dostawczego.

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 688 32 88 , fax. 14 688 32 88
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
  ul. Mickiewicza 4 4
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 688 32 88, fax. 14 688 32 88
  REGON: 00027951600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowo-dostawczego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa samochodu osobowo-dostawczego Pojazd silnikowy do transportu mniej niż 10 osób - samochód osobowo-dostawczy - masa : do 3500 kg - 9-cio osobowy, 4-5 drzwiowy - rok produkcji 2011 i nowszy - silnik o mocy 115-140 KM - przebieg: do 80 000 km - pojemność: od 2000 - 2500 cm3 - typ silnika: diesel - klimatyzacja: przód, tył - ABS - immobiliser - centralny zamek - autoalarm - bezwypadkowość pojazdu Wymagania dotyczące dokumentacji pojazdu: Oferowany samochód musi posiadać: 1. Homologację umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski. 2. Instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację samochodu na obszarze Polski. Termin dostawy: 23.10.2013 r. Miejsce dostawy: Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów Termin płatności: 7 dni od daty zrealizowania dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341152008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.tarnow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach