Przetargi.pl
Dostawa samochodu dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 538 160 , fax. 757 538 163
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
  ul. Piłsudskiego 60
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 757 538 160, fax. 757 538 163
  REGON: 65414400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmonia.jgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego typu furgon z zabudową kontenerową o DMC do 3,5 tony. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34130000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach