Przetargi.pl
Dostawa przypraw, makaronów, herbat.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MNIOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 26-080 Mniów, ul. Centralna 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MNIOWIE
  ul. Centralna 9
  26-080 Mniów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 385051565
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przypraw, makaronów, herbat.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 r. poz 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.Przedmiotem zamówienia jest dostawa przypraw, makaronów, herbat, zwanych także „artykułami żywnościowymi”. Przedmiot zamówienia obejmuje: zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zamówienie podstawowe zostało określone w tabeli rzeczowej poniżej. Lp. Nazwa produktu Masa J.m. Ilość szacunkowa Częstotliwość dostaw1 2 3 4 5 61. Makaron łazanki drobny typu Lubella lub równoważny opak. 500 g szt 63 szt. całorocznie2 x w m-cu2. Makaron świderki drobny typu Lubella lub równoważny opak. 500 g szt 98 szt. całorocznie2 x w m-cu3. Makaron gwiazdki drobny typu Lubella lub równoważny opak. 250 g szt 4 szt. całorocznie2 x w m-cu4. Makaron nitki cienkie typu Lubella lub równoważny opak. 500 g szt 49 szt. całorocznie2 x w m-cu5. Makaron zacierka drobna typu Lubella lub równoważny opak. 250 g szt 7 szt. całorocznie1 x w m-cu6. Makaron ryżowy opak. 250 g szt 7 szt. całorocznie1 x w m-cu7. Pieprz mielony czarny typu Aro, Apetita lub równoważny opak. 20 g szt 126 szt. całorocznie1 x w m-cu8. Czosnek granulowany typu Aro, Apetita lub równoważny opak. 20 g szt 210 szt. całorocznie1 x w m-cu9. Pieprz ziołowy typu Aro, Apetita lub równoważny opak. 20 g szt 140 szt. całorocznie1 x w m-cu10. Majeranek typu Aro, Apetita lub równoważny opak. 10 g szt 70 szt. całorocznie1 x w m-cu11. Liść laurowy typu Aro, Apetita lub równoważny opak. 7 g szt 84 szt. całorocznie1x w m-cu12. Ziele angielskie typu Aro, Apetita lub równoważne opak. 15 g szt 84 szt. całorocznie1x w m-cu13. Cynamon typu Prymat, Apetita lub równoważny opak. 20 g szt 7 szt. całorocznie 1 x w m-cu14. Vegeta natur lub równoważne opak. 150 g szt 140 szt. całorocznie 1 x w m-cu15. Zioła prowansalskie typu Prymat, Apetita lub równoważne opak. 10 g szt 7 szt. całorocznie 1 x w m-cu16. Oregano typu Prymat, Apetita lub równoważne opak. 10 g szt 49 szt. całorocznie1 x w m-cu17. Bazylia typu Prymat, Apetita lub równoważna opak. 10 g szt 49 szt. całorocznie1 x w m-cu18. Lubczyk typu Prymat, Apetita lub równoważny opak. 10 g szt 4 szt. całorocznie1 x w m-cu19. Sól spożywcza drobna jodowana 1 kg kg 56 kg całorocznie1 x w m-cu20. Majonez typu „Kielecki” lub równoważny słoik 310 g szt 14 szt. całorocznie 1 x w m-c e21. Herbata ekspresowa typu Lipton – czarna lub równoważna opak. 176 g szt 24 szt. całorocznie 1x w m-cu22. Papryka czerwona słodka typu Aro, Kamis lub równoważna opak. 20 g szt 84 szt. całorocznie1 x na 2 m-ce23. Pieprz cytrynowy typu Kamis lub równoważny opak. 20 g szt 14 szt. całorocznie1 x na 2 m-ce24. Przyprawa do mięs prymat (bez glutaminianu sodu) produkt dla szkół i przedszkoli lub równoważna opak. 800 g szt 8 szt. całorocznie1 x na 2 m-ce25. Makaron kolanka typu Lubella lub równoważny opak. 500 g szt 25 szt. całorocznie2 x w m-cu26. Makaron muszelka typu Lubella lub równoważny opak. 500 g szt 51 szt. całorocznie2 x w m-cu27. Makaron penne (rurki) typu Lubella lub równoważny opak. 400 g szt 154 szt. całorocznie2 x w m-cu28. Makaron spaghetti typu Lubella lub równoważny opak. 500 g szt 196 szt. całorocznie2 x w m-cu29. Makaron nitka typu Lubella lub równoważny opak. 250 g szt 100 szt. całorocznie2 x w m-cuW ramach zamówienia objętego prawem opcji Zamawiający ma prawo zwiększyć ilości zamawianych artykułów żywnościowych wyszczególnionych w tabeli rzeczowej, jednak nie więcej niż o 20% wynagrodzenia podstawowego, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.Przedmiot zamówienia obejmuje także transport, rozładunek, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.Artykuły żywnościowe dostarczane będą do budynku Szkoły Podstawowej w Mniowie, ul. Centralna 11, 26-080 Mniów, w godzinach 6:00 – 13:00.Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Podane w tabeli rzeczowej zamawiane ilości artykułów żywnościowych są szacunkowe i mogą być zmienione zgodnie z zapisem § 7 ust. 2 umowy. Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe lub pochodzenie artykułów żywnościowych służą do określenia parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości, przydatności towaru, jakimi powinny charakteryzować się wchodzące w skład przedmiotu zamówienia artykuły. Wykonawca składając ofertę może oferować artykuły żywnościowe równoważne do wskazanych za pomocą znaków towarów lub pochodzenia. Za artykuł równoważny uważa się artykuł, który:- został wyprodukowany z tych samych surowców (składników) co artykuł podstawowy, w ilości określonej procentowo lub wagowo, z tolerancją +/- 5 %. Jeżeli skład artykułu podstawowego nie jest określony procentowo lub wagowo, za artykuł równoważny uznaje się artykuł składający się z nie więcej niż dodatkowo dwóch składników do składu artykułu podstawowego; - posiada te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwę, konsystencję) a także posiada cechy jakościowe (normy polskie lub równoważne, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące) nie gorsze niż artykuł podstawowy; - posiada taką samą gramaturę jak artykuł podstawowy, z tolerancją +/- 5 %. Wykonawca, który powołuje się na artykuły równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego artykuły żywnościowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.W przypadku dostarczenia artykułów żywnościowych innych niż określone w propozycji cenowej, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub nienależytej jakości, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany artykułów na własny koszt, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15860000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną