Przetargi.pl
Dostawa projektorów multimedialnych i urządzeń towarzyszących na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 320588161
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa projektorów multimedialnych i urządzeń towarzyszących na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych projektorów multimedialnych (3 szt.) na potrzeby Wydziału Architektury (Zadanie nr 1)2. W zakres dostawy jak wyżej wchodzi minimum: sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu urządzeń jak wyżej (Sprzęt z Zadania nr 1), udzielenie na nie gwarancji oraz wydanie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego, instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji,w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji dostarczonych Sprzętu z Zadania nr 1 oraz innych dokumentów, jeżeli zaoferowany Sprzęt z Zadania nr 1, jego producentlub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentówdo korzystania ze Sprzętu z Zadania nr 1 po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).3. W zakres dostawy z Zadania nr 1 wchodzi również usuwanie wad i wykonywaniedla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowanyi dostarczony Sprzęt z Zadania nr 1 oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie w Zadaniu nr 1, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu z Zadania nr 14. Szczegółowo przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 1 określa SWZ z załącznikami (w odniesieniu do części zamówienia jaką stanowi tam Zadanie nr 1)1. Dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych projektorów multimedialnych (3 szt. – każdy innego rodzaju) oraz jednego ekranu projekcyjny na potrzeby Wydziału Elektrycznego (Zadanie nr 2)2. W zakres dostawy jak wyżej wchodzi minimum: sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu urządzeń jak wyżej (Sprzęt z Zadania nr 2), udzielenie na nie gwarancji oraz wydanie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego, instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji,w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji dostarczonych Sprzętu z Zadania nr 2 oraz innych dokumentów, jeżeli zaoferowany Sprzęt z Zadania nr 2, jego producentlub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentówdo korzystania ze Sprzętu z Zadania nr 2 po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).3. W zakres dostawy z Zadania nr 2 wchodzi również usuwanie wad i wykonywaniedla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowanyi dostarczony Sprzęt z Zadania nr 2 oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie w Zadaniu nr 2, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu z Zadania nr 24. Szczegółowo przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 2 określa SWZ z załącznikami (w odniesieniu do części zamówienia jaką stanowi tam Zadanie nr 2)1. Dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych projektorów multimedialnych (5 szt.) na potrzeby Wydziału Informatyki (Zadanie nr 3)2. W zakres dostawy jak wyżej wchodzi minimum: sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu urządzeń jak wyżej (Sprzęt z Zadania nr 3), udzielenie na nie gwarancji oraz wydanie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego, instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji,w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji dostarczonych Sprzętu z Zadania nr 3 oraz innych dokumentów, jeżeli zaoferowany Sprzęt z Zadania nr 3, jego producentlub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentówdo korzystania ze Sprzętu z Zadania nr 3 po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).3. W zakres dostawy z Zadania nr 3 wchodzi również usuwanie wad i wykonywaniedla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowanyi dostarczony Sprzęt z Zadania nr 3 oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie w Zadaniu nr 3, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu z Zadania nr 34. Szczegółowo przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 3 określa SWZ z załącznikami (w odniesieniu do części zamówienia jaką stanowi tam Zadanie nr 3)1. Dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych projektorów multimedialnych (6 szt.) na potrzeby Wydziału Nauk o Żywnościi Rybactwa Informatyki (Zadanie nr 4)2. W zakres dostawy jak wyżej wchodzi minimum: sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu urządzeń jak wyżej (Sprzęt z Zadania nr 4), udzielenie na nie gwarancji oraz wydanie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego, instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji,w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji dostarczonych Sprzętu z Zadania nr 4 oraz innych dokumentów, jeżeli zaoferowany Sprzęt z Zadania nr 4, jego producentlub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentówdo korzystania ze Sprzętu z Zadania nr 4 po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).3. W zakres dostawy z Zadania nr 4 wchodzi również usuwanie wad i wykonywaniedla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowanyi dostarczony Sprzęt z Zadania nr 4 oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie w Zadaniu nr 4, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu z Zadania nr 44. Szczegółowo przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 4 określa SWZ z załącznikami (w odniesieniu do części zamówienia jaką stanowi tam Zadanie nr 4)1. Dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych projektorów multimedialnych (7 szt., w tym jeden o wysokiej rozdzielczości) oraz wyświetlacze multimedialne (3 szt.) na potrzeby Wydziału Inżynierii Mechaniczneji Mechatroniki (Zadanie nr 5)2. W zakres dostawy jak wyżej wchodzi minimum: sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu urządzeń jak wyżej (Sprzęt z Zadania nr 5), udzielenie na nie gwarancji oraz wydanie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego, instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji,w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji dostarczonych Sprzętu z Zadania nr 5 oraz innych dokumentów, jeżeli zaoferowany Sprzęt z Zadania nr 5, jego producentlub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentówdo korzystania ze Sprzętu z Zadania nr 5 po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).3. W zakres dostawy z Zadania nr 5 wchodzi również usuwanie wad i wykonywaniedla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowanyi dostarczony Sprzęt z Zadania nr 5 oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie w Zadaniu nr 5, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu z Zadania nr 54. Szczegółowo przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 5 określa SWZ z załącznikami (w odniesieniu do części zamówienia jaką stanowi tam Zadanie nr 5)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach