Przetargi.pl
„Postępowanie na prowadzenie zajęć specjalistycznych, kompetencyjnych w PWD w Gminie Choszczno objętych projektem „W rodzinie siła!”

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, Wolności 41
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE
  Wolności 41
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 003134333
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Postępowanie na prowadzenie zajęć specjalistycznych, kompetencyjnych w PWD w Gminie Choszczno objętych projektem „W rodzinie siła!”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja grupowych zajęć - z zakresu kompetencji społecznych w łącznym wymiarze 400 godzin lekcyjnych w terminie 6miesięcy do podpisania umowy (nie dłużej niż do 31.12.2022 r.) z zastrzeżeniem możliwości wydłużenie okresu realizacji usługi o 3 miesiące.Realizacja grupowych zajęć - z zakresu kompetencji językowych w łącznym wymiarze 640 godzin lekcyjnych w terminie 6 miesięcy do podpisania umowy (nie dłużej niż do 31.12.2022 r.) z zastrzeżeniem możliwości wydłużenie okresu realizacji usługi o 3 miesiące3) Realizacja grupowych zajęć –z zakresu kompetencji cyfrowych w łącznym wymiarze 640 godzin lekcyjnych w terminie 6 miesięcy do podpisania umowy (nie dłużej niż do 31.12.2022 r.) z zastrzeżeniem możliwości wydłużenie okresu realizacji usługi o 3 miesiące.4) Realizacja warsztatowych i indywidualnych zajęć psychologicznych w łącznym wymiarze 520 godzin zegarowych w terminie 6 miesięcy do podpisania umowy (nie dłużej niż do 31.12.2022 r.) z zastrzeżeniem możliwości wydłużenie okresu realizacji usługi o 3 miesiące5) Realizacja warsztatowych i indywidualnych zajęć pedagogicznych w łącznym wymiarze 420 godzin lekcyjnych w terminie 6 miesięcy do podpisania umowy (nie dłużej niż do 31.12.2022 r.) z zastrzeżeniem możliwości wydłużenie okresu realizacji usługi o 3 miesiące6) Realizacja warsztatowych i indywidualnych zajęć logopedycznych w łącznym wymiarze 320 godzin lekcyjnych w terminie 6 miesięcy do podpisania umowy (nie dłużej niż do 31.12.2022 r.) z zastrzeżeniem możliwości wydłużenie okresu realizacji usługi o 3 miesiące7) Realizacja warsztatowych i indywidualnych zajęć socjoterapeutycznych w łącznym wymiarze 420 godzin lekcyjnych w terminie 6 miesięcy do podpisania umowy (nie dłużej niż do 31.12.2022 r.) z zastrzeżeniem możliwości wydłużenie okresu realizacji usługi o 3 miesiące8) Realizacja indywidualnego lub rodzinnego poradnictwa pedagogicznych w łącznym wymiarze 320 godzin lekcyjnych w terminie 6 miesięcy do podpisania umowy (nie dłużej niż do 31.12.2022 r.) z zastrzeżeniem możliwości wydłużenie okresu realizacji usługi o 3 miesiące.9) Realizacja indywidualnego lub rodzinnego poradnictwa psychologicznego w łącznym wymiarze 640 godzin zegarowych w terminie 6 miesięcy do podpisania umowy (nie dłużej niż do 31.12.2022 r.) z zastrzeżeniem możliwości wydłużenie okresu realizacji usługi o 3 miesiące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach