Przetargi.pl
DOSTAWA PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD DĘBAMI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim ogłasza przetarg

 • Adres: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 111 210 , fax. 042 2111210 w. 60
 • Data zamieszczenia: 2021-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
  ul. Bechcice 3
  95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 422 111 210, fax. 042 2111210 w. 60
  REGON: 31173400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.pabianice.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD DĘBAMI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów ogólnospożywczych do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim w okresie od 02.01.2021 – 31.12.2021 r. Zamawiający dopuszcza DOSTARCZANIE PRODUKTÓW FABRYCZNIE ZAPAKOWANYCH. NIE DOPUSZCZA SIĘ PRODUKTÓW KONFEKCJONOWANYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, własnym transportem i na własny koszt i ryzyko Wykonawcy, w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami. Preferowany maksymalny termin dostawy to 2 dni robocze od zamówienia w godz. 7.00 – 12.00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 (formularz asortymentowo -cenowy) do SIWZ. 2.Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15600000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach