Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych, pomocy dydaktycznych do indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE oraz dostawa wyposażenia pracowni językowej w ramach projektu pn.: „Akademia Dwójki”

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-553 Olsztyn, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 524 82 40 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie
  ul. Tadeusza Kościuszki 70
  10-553 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 524 82 40, fax. -
  REGON: 00071627600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2olsztyn.pl; www.sp2olsztyn.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych, pomocy dydaktycznych do indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE oraz dostawa wyposażenia pracowni językowej w ramach projektu pn.: „Akademia Dwójki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w następującym zakresie: Część nr 1 - Wyposażenie pracowni językowej; Część nr 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych do indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE; Część nr 3 - Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych; Część nr 4 – Dostawa zestawów elektroniki i programowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach