Przetargi.pl
Dostawa paliw dla Gminy Długołęka w 2023 r.

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Długołęka, Robotnicza 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Robotnicza 12
  55-095 Długołęka, woj. dolnośląskie
  REGON: 931935017
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw dla Gminy Długołęka w 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych tj. benzynybezołowiowej Pb 95 i oleju napędo wego ON oraz środka selektywnej redukcjikatalitycznej AdBlue dla Gminy Długołęka w 2022 r.Zamówienie polegać będzie na bieżącym tankowaniu przez Zamawiającegojego pojazdów i sprzętu oraz do kanistrów i beczek na stacji pa liw Wykonawcypaliwami płynnymi :1) Benzyną bezołowiową (Pb95),2) Olejem napędowym (ON),3) Dodatkiem do paliwa AdBlue.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach