Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Bodzentyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bodzentyn w 2021 r.

Gmina Bodzentyn ogłasza przetarg

 • Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3115010, 3115511, 3115114 , fax. 041 3115010, 3115511, 3115114
 • Data zamieszczenia: 2021-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bodzentyn
  ul. Suchedniowska 3
  26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3115010, 3115511, 3115114, fax. 041 3115010, 3115511, 3115114
  REGON: 53471800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzentyn.bip.jur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Bodzentyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bodzentyn w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Bodzentyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bodzentyn w 2021 r.do następujących placówek: 1)Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie ok. 15 000 l 2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Wsie ok. 6 000 l 3) Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie ok. 20 000 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie ok.110 000 l 5) Szkoła Podstawowa w Psarach ok. 10 000 6) Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie ok. 20 000 l
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach